shogidata.info

稲葉陽八段 : 成績詳細

稲葉陽八段の棋戦別成績

竜王戦32勝14敗
名人戦2勝4敗
順位戦70勝26敗
叡王戦8勝4敗
王位戦16勝12敗
王座戦15勝9敗
棋王戦15勝9敗
王将戦18勝9敗
棋聖戦21勝10敗
朝日杯将棋オープン戦13勝9敗
銀河戦20勝9敗
NHK杯19勝12敗
将棋日本シリーズ0勝1敗
新人王戦1勝3敗

稲葉陽八段の対戦相手別成績

稲葉陽八段の月別成績

1月20勝15敗
2月18勝8敗
3月25勝11敗
4月19勝12敗
5月15勝11敗
6月20勝8敗
7月26勝12敗
8月19勝15敗
9月26勝13敗
10月22勝12敗
11月18勝8敗
12月25勝7敗

2005年以降。#TV棋戦は除く。