shogidata.info

金沢孝史五段 : 成績詳細

金沢孝史五段の棋戦別成績

竜王戦11勝19敗
順位戦0勝0敗
叡王戦1勝5敗
王位戦5勝10敗
王座戦11勝10敗
棋王戦6勝10敗
王将戦2勝10敗
棋聖戦3勝10敗
朝日杯将棋オープン戦12勝10敗
銀河戦0勝5敗
NHK杯4勝8敗
上州YAMADAチャレンジ杯0勝1敗

金沢孝史五段の対戦相手別成績

金沢孝史五段の月別成績

1月6勝16敗
2月2勝3敗
3月4勝7敗
4月5勝4敗
5月10勝8敗
6月5勝19敗
7月17勝13敗
8月6勝11敗
9月16勝7敗
10月4勝14敗
11月1勝2敗
12月5勝14敗

2005年以降。#TV棋戦は除く。