shogidata.info

相掛かり

直近の採用率
直近30日20.5%
直近500局(12月14日より)17.6%
前後勝率
期間先手勝率後手勝率
直近30日53.3%46.7%
直近500局62.5%37.5%
2023年61.7%38.3%
2022年55.8%44.2%
2021年62.4%37.6%
2020年56.1%43.9%

相掛かりの関連書籍