shogidata.info

相掛かり

直近の採用率
直近30日24.4%
直近500局(10月27日より)20.6%
前後勝率
期間先手勝率後手勝率
直近30日61.5%38.5%
直近500局68.0%32.0%
2020年56.1%43.9%
2019年48.6%51.4%
2018年45.8%54.2%
2017年41.3%58.7%

相掛かりの関連書籍