shogidata.info

相掛かり

直近の採用率
直近30日11.4%
直近500局(08月27日より)10.2%
前後勝率
期間先手勝率後手勝率
直近30日36.8%63.2%
直近500局51.0%49.0%
2020年56.6%43.4%
2019年48.6%51.4%
2018年45.8%54.2%
2017年41.3%58.7%

相掛かりの関連書籍