shogidata.info

相掛かり

直近の採用率
直近30日9.7%
直近500局(09月08日より)10.8%
前後勝率
期間先手勝率後手勝率
直近30日50.0%50.0%
直近500局51.9%48.1%
2020年56.4%43.6%
2019年48.6%51.4%
2018年45.8%54.2%
2017年41.3%58.7%

相掛かりの関連書籍