shogidata.info

相掛かり

直近の採用率
直近30日16.9%
直近500局(04月13日より)16.6%
前後勝率
期間先手勝率後手勝率
直近30日53.8%46.2%
直近500局59.0%41.0%
2020年56.1%43.9%
2019年48.6%51.4%
2018年45.8%54.2%
2017年41.3%58.7%

相掛かりの関連書籍