shogidata.info

相掛かり

直近の採用率
直近30日14.6%
直近500局(02月15日より)16.6%
前後勝率
期間先手勝率後手勝率
直近30日72.2%27.8%
直近500局65.1%34.9%
2023年58.9%41.1%
2022年55.5%44.5%
2021年62.4%37.6%
2020年56.7%43.3%

相掛かりの関連書籍