shogidata.info

相掛かり

直近の採用率
直近30日17.3%
直近500局(12月22日より)18.6%
前後勝率
期間先手勝率後手勝率
直近30日64.7%35.3%
直近500局60.2%39.8%
2023年58.9%41.1%
2022年55.5%44.5%
2021年62.4%37.6%
2020年56.7%43.3%

相掛かりの関連書籍