shogidata.info

山田久美女流四段 : 成績詳細

山田久美女流四段の棋戦別成績

マイナビ女子オープン0勝6敗
女流王座戦4勝7敗
女流名人戦14勝20敗
女流王位戦10勝9敗
女流王将戦8勝9敗
倉敷藤花戦18勝9敗
竜王戦0勝1敗
王座戦1勝2敗
朝日杯将棋オープン戦0勝1敗

山田久美女流四段の対戦相手別成績

山田久美女流四段の月別成績

1月5勝10敗
2月5勝7敗
3月9勝5敗
4月3勝8敗
5月17勝17敗
6月3勝7敗
7月6勝13敗
8月5勝5敗
9月8勝10敗
10月5勝8敗
11月8勝9敗
12月6勝4敗

2005年以降。#TV棋戦は除く。