shogidata.info

相川春香女流初段 : 成績詳細

相川春香女流初段の棋戦別成績

ヒューリック杯清麗戦0勝4敗
マイナビ女子オープン3勝7敗
女流王座戦3勝8敗
女流名人戦12勝15敗
女流王位戦6勝8敗
女流王将戦3勝8敗
倉敷藤花戦4勝8敗
女子将棋YAMADAチャレンジ杯1勝3敗
YAMADA女流チャレンジ杯1勝2敗

相川春香女流初段の対戦相手別成績

相川春香女流初段の月別成績

1月5勝6敗
2月2勝3敗
3月3勝5敗
4月4勝7敗
5月5勝10敗
6月2勝8敗
7月1勝4敗
8月3勝4敗
9月4勝7敗
10月1勝4敗
11月0勝4敗
12月3勝1敗

2005年以降。#TV棋戦は除く。