shogidata.info

山口稀良莉女流2級 : 対局予定

対局予定

棋戦の進行シュミレーション

敗退

女流王座戦 一次予選敗退

女流名人戦 予選敗退

倉敷藤花戦 敗退